หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

2830 PCC Kitti


PCC เปิดผลงานปี 66 ฟันกำไรโต 12.75% บริหารต้นทุนได้ดี-ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น บอร์ด ไฟเขียวปันผล 0.14 บ./หุ้น จ่าย 28 พ.ค.นี้

          บมจ.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) เปิดผลงานปี 2566 กวาดกำไรสุทธิ 348.93 ล้านบาท เติบโต 12.75% หลังคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า บอร์ดไฟเขียว จ่ายปันผล 0.14 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 28 พ.ค.นี้ ด้านซีอีโอ ‘กิตติ สัมฤทธิ์’ มั่นใจรายได้ปีนี้สัญญาณดี หลังตุน Backlog แน่นกว่า 4,244 ล้านบาท ระบบสมาร์ทกริดโตต่อเนื่อง หนุนการเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน

          นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 348.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.75 จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 309.46 ล้านบาท สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

          ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 4,625.53 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 4,859.99 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างสัดส่วนรายได้ แบ่งเป็นรายได้จากการขาย ร้อยละ 60.56 และรายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้าง ร้อยละ 38.90 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ 

          โดยรายได้จากการขายในปี 2566 อยู่ที่ 2,801.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 145.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 จากปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 2,656.28 ล้านบาท เนื่องจากการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้รับเหมาหลักของงานสถานีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

          1.รายได้ขายกลุ่มสินค้าหม้อแปลงเครื่องมือวัดแรงดัน และกระแส ได้แก่ Current Transformer และ Voltage Transformer

          2.กลุ่มสินค้าสวิตช์ตัดตอนชนิดต่างๆ ได้แก่ Load Break Switch

          3.กลุ่มสินค้าสวิตช์ใบมีดแรงดันกลางและสูง ได้แก่ Disconnecting Switch

          4.กลุ่มอุปกรณ์และระบบควบคุมสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ได้แก่ อุปกรณ์ในกลุ่ม Meter และ Distribution Automation

          ขณะที่มีรายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้างในปี 2566 อยู่ที่ 1,799.38 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 2,188.85 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้างในปี 2566 จะลดลงแต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 5.2% มาจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายของงานสถานีไฟฟ้าทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อน

          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 จำนวน 13,662,300 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผล การดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 171,726,674 บาท ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติมติดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PCC กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มผลประกอบการปี 2567 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานในมือแล้ว 4,244 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยบวกจากการขยายตัวของระบบสมาร์ทกริด 

 

 

2960

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!