หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET77


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 28 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,091.98

9.22

6,185.83

11.20

-1,093.85

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

4,325.27

7.83

3,575.31

6.47

749.96

นักลงทุนต่างประเทศ

27,536.45

49.84

26,793.49

48.49

742.96

นักลงทุนในประเทศ

18,296.36

33.12

18,695.43

33.84

-399.06

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 28 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

72,545.02

8.79

79,617.19

9.65

-7,072.18

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

59,008.81

7.15

60,745.87

7.36

-1,737.05

นักลงทุนต่างประเทศ

441,299.30

53.50

434,100.64

52.63

7,198.66

นักลงทุนในประเทศ

252,013.76

30.55

250,403.20

30.36

1,610.57

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 28 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

169,524.09

9.31

178,053.96

9.78

-8,529.87

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

130,234.44

7.15

131,109.06

7.20

-874.63

นักลงทุนต่างประเทศ

973,336.12

53.45

997,011.56

54.75

-23,675.44

นักลงทุนในประเทศ

548,095.40

30.10

515,015.46

28.28

33,079.94

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!