หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2940 BAAC227


ธ.ก.ส. เปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการการเงินชนบท สำหรับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการการเงินชนบทสำหรับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Training on Rural and Agricultural Finance) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการ กระบวนการให้บริการสินเชื่อของธนาคารให้แก่สถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ ผู้แทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและประเทศในหมู่เกาะโซโลมอน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association : APRACA) โดยมี Mr. Aziz R Arya ผู้แทนจาก FAO ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยโครงการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 

 

2940

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!