หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2935 Sahafarm


ผู้บริหารระดับสูงสหฟาร์มเข้าพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          ขอร่วมแสดงความยินดี แก่ ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายการตลาดต่างประเทศ บัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (SAHA FARMS) ที่เพิ่งเข้าพิธีรับมอบพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565-2566 โดยมีท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติยกย่อง ดร.จารุวรรณ ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ ดร.จารุวรรณ ยังถือเป็น ดร. คนแรกที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเป็นคนแรกของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

2935

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!