หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

12185 NHA


มูลนิธิที่อยู่อาศัย ร่วมมือ การเคหะฯ เปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน

          มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติเปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน Project UrBaan เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แฟลตดินแดง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 25 ปีของ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ซึ่งได้รวบรวมพันธมิตร อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงาน

          ภายใต้ความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติและอาสาสมัครที่มีทักษะทางด้านการก่อสร้าง โครงการ Project UrBaan จะทำการสำรวจและปรับปรุงห้องพักที่มีสภาพทรุดโทรมในพื้นที่แฟลตดินแดง กรุงเทพฯ ให้สามารถอำนวยความสะดวกขณะที่พักอาศัยระหว่างการย้ายไปโครงการการพัฒนาที่รัฐบาลโดยการเคหะแห่งชาติจัดสรรให้ ผ่านการหารือด้าน วิศวกรรมการก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญ การปรับปรุงกายภาพ เช่นทาสี รวมถึงการปรับปรุงทั่วไป และมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ เช่นราวจับ เป้าหมายของโครงการ Project UrBaan คือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ในเขตดินแดง ซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้พิการอาศัยอยู่จำนวนมาก

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตในเขตชุมชนเมืองมากที่สุดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวนกึ่งหนึ่งของประชากร 70 ล้านคน มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเมือง โครงการ Project UrBaan จึงนำเสนอการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนผู้พักอาศัยแฟลตดินแดง ให้มีความยั่งยืนและเตรียมพร้อมกับการรับมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและพื้นที่กรุงเทพฯ

          “มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งในการเปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน Project UrBaan ซึ่งถือเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการพักอาศัยในเขตชุมชนเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” ดร. อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for HumanityThailand) ได้กล่าวอธิบาย

          มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล ไม่แสวงหากําไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้คนของมากกว่า 46,000 คน 

          โดยไม่จำกัดศาสนา มีภารกิจหลัก ได้แก่ การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างที่อยู่อาศัย การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม การสร้างและซ่อมแซมสถานที่สาธารณะประโยชน์ ให้แก่บุคคลและชุมชนที่ต้องการมีบ้านที่อยู่อาศัยที่พอเพียง ประหยัด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย ให้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง และมีวินัยในการดําเนินชีวิต อย่างมีคุณค่าในสังคม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

          “โครงการที่พักอาศัยแฟลตดินแดง มีจำนวนห้องพักมากกว่า 72 ตึก ราว 5,846 ยูนิต มีอายุการก่อสร้างประมาณ 49 ปี กลายเป็นที่อยู่อาศัยที่ต้องการการปรับปรุงอย่างมาก ความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ถือเป็นบันทึกการร่วมมือครั้งสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนและการรีโนเวทที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนสุขลักษณะที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวผู้อยู่อาศัยในพื้นที่แฟลตดินแดง” นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยรองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าว

          นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกันตพล ดวงอัมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไทดินแดง ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปี และโอกาสในความร่วมมือในอนาคตกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

          คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน มูลนิธิไทยพึ่งไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปี และนำเสนอวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุในด้านที่อยู่อาศัย

          นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปีและเล่าถึงการก่อตั้งมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย การดำเนินการของโครงการ Carter Work Project กล่าวไว้อาลัยแก่ นาง Rosalynn Carter (ภริยาประธานาธิบดี Jimmy Carter)

          โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา Ruamrudee International School (RIS) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการต่างๆ ของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

          งานฉลองครบรอบ 25 ปีของ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการการพัฒนาต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนสภาพที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นในประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม habitatthailand.org

 

 

12185

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!