หมวดหมู่: การศึกษา

TIAยิ่งยง


เปิดแล้ว! หลักสูตร ‘การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม’ แบบ Hybrid หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม

          TIA ผนึก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Degree Plus เดินหน้าจัดหลักสูตร “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” แบบ Hybrid หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ผู้เข้าเรียนจะได้รับความรู้ตรงจาก ผู้สอน ตัวจริง ประสบการณ์จริง ทั้งผู้ร่างกฎหมาย ผู้พิพากษา นักวิชาการ และทนายความผู้ผ่านประสบการณ์การทำคดีกลุ่มโดยตรง 12 ท่าน เปิดรับสมัคร ถึง 19 ม.ค. 2567 จบหลักสูตร มี.ค. 2567 

          นายยิ่งยิง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Degree Plus เดินหน้าในการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน “คดีฟ้องแบบกลุ่ม”-Class Action อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดหลักสูตร “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการฟ้องคดีแบบกลุ่มอย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้ตลาดทุนไทยมีเครื่องมือในการดูแล และปกป้องนักลงทุน จากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันในตลาดทุนมี ผู้เชี่ยวชาญในการฟ้องคดีแบบกลุ่มยังมีน้อย และยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ และจะเป็นหลักสูตรที่มีกลุ่มผู้อบรมเป้าหมายมีความหลากหลายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นทนายความที่สนใจสร้างความเชี่ยวชาญในการทำคดีลักษณะนี้ ผู้ใช้บังคับกฎหมาย ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา เป็นต้น 

          นอกจากนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรวมหลักสูตร “คดีฟ้องแบบกลุ่ม”-Class Action แบบ Hybrid จะได้รับข้อมูลและเรียนรู้ตรงจาก ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” โดยตรงจาก 9 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา, คุณพงษ์เดช วานิชกิตติกูล รองประธานศาลอุทธรณ์, คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี ที่ปรึกษาและอดีตรองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คุณรศยุพา มิคะเสน ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณจิณณะ แย้มอ่วม กรรมการผู้จัดการ เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย, คุณปิยะ ครุฑเดชะ - ทนายความห้นส่วน Baker & McKenzie, คุณศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง และคุณวราธร วงศ์สว่างศิริ - Managing Partner Herbert Smith Freehills (Thailand)

 

12182 TIA

 

          นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเนื้อหาและหัวข้อที่จะอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 

          🔸 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ เช่น ตลาดทุน หุ้น เป็นต้น 

          🔸 การกระทำความผิดและการพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์

          🔸 ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม

          🔸 การเขียนคำขออนุญาตและคำฟ้องคำให้การคดีแบบกลุ่ม

          🔸 การคิดคำนวณค่าเสียหายในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม

          🔸 การเจรจาประนีประนอมคดีแบบกลุ่ม

          ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียน จำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งการเรียนแบบ On-demand Videos - ปูพื้นฐานเข้มข้น ตอบโจทย์ทุกสปีดการเรียนรู้ Live Virtual Sessions - เสวนา แลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และ In-person Networking - ขยายเครือข่ายกับเพื่อนร่วมหลักสูตรพร้อมรับ Certificate วันจบหลักสูตร

          สำหรับผู้สนใจ มีค่าอบรมตลอดหลักสูตร 9,900 บาท (รวม VAT) โดยสามารถเริ่มดูบทเรียน VDO ออนไลน์: 18 ธันวาคม 2566 และเริ่มเรียนสดผ่าน Zoom: 24 มกราคม 2567 ผู้จบหลักสูตรวันรับใบประกาศนียบัตร Onsite: 16 มีนาคม 2567 และพิเศษ 20 ท่านแรก‼️ รับฟรีหนังสือ pocket book “การดำเนินคดีแบบกลุ่มสำหรับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์” โดยนิติฯ จุฬาฯ

          ขณะที่ นิสิต/นักศึกษาปัจจุบันสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเพื่อรับทุนการศึกษาได้ที่

https://forms.gle/RwLopiKndZ8JZAsS6 และ ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่: https://to.degree.plus/securities-class-action

 

 

12182

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!