หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

12156 CIMB ASEAN Scholarship


กลุ่มซีไอเอ็มบี สนับสนุน ทุนการศึกษานักศึกษาไทย ในโครงการ CIMB ASEAN Scholarship พร้อมโอกาสร่วมทำงานในต่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน

          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย กนกไพ วงศ์สถิตย์พร Head, Human Resources ปาจรีย์ ทองวานิช Head, Legal ทรงศักดิ์ แสงพงศานนท์ Head, Operations และณธษา เหล่าอาภากุล Head, Cash Management Services and Acting Head, Corporate Deposit ร่วมแสดงความยินดีกับ “นางสาวรติมา ทองอ่วมใหญ่” ผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ CIMB ASEAN Scholarship 2023 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และเมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ในประเทศต่างๆ ภายใต้โปรแกรม The Complete Banker (TCB)

          นางสาวรติมา ทองอ่วมใหญ่ กำลังเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร เป็นนักศึกษาจากประเทศไทยเพียงคนเดียว จากจำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมด 16 คน ซึ่งมีผู้สมัครชิงทุนการศึกษาฯ นี้ จากทั่วอาเซียนจำนวนกว่า 9,000 คน

          อนึ่ง CIMB ASEAN Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับอาเซียนที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าสื่อการเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายอาชีพกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ผ่านพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา การทำงานจริงผ่านการฝึกงานและเริ่มต้นอาชีพไปกับกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี เพื่อเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน

 

 

12156

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!