หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12163 BKI


กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้พนักงาน มุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมายปี 2566

          บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้พนักงานด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสุดพิเศษให้พนักงานทุกคนได้อิ่มเอมใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดสรรกว่า 15 เมนูทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และเครื่องดื่มจากร้านอาหารชื่อดัง ซึ่งถือเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมกันมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมกับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานสู่เป้าหมายเบี้ยประกันภัย 30,000 ล้านบาท ในปี 2566 ได้อย่างสำเร็จ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดการทำงานที่กำหนดให้เป็น Year of Resilience ปีแห่งการสะท้อนกลับเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนที่สุดพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนที่จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและร่วมส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเพื่อพิชิตเป้าหมายได้อย่างสำเร็จ ส่งผลให้องค์กรเติบโตด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน

 

 

12163

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!