หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET72


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 06 .. 2566 

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,461.60

8.96

2,855.17

7.39

606.42

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,198.87

8.28

3,234.59

8.37

-35.72

นักลงทุนต่างประเทศ

21,555.09

55.80

22,009.30

56.97

-454.20

นักลงทุนในประเทศ

10,415.94

26.96

10,532.44

27.26

-116.50

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2566 - 06 .. 2566 

01 .. 2566 - 06 .. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

10,197.07

9.12

8,597.23

7.69

1,599.84

1,027,839.34

8.68

955,567.11

8.07

72,272.23

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

9,094.31

8.14

9,730.61

8.71

-636.30

904,031.94

7.64

907,490.86

7.67

-3,458.92

นักลงทุนต่างประเทศ

61,013.63

54.59

60,754.99

54.36

258.64

6,095,415.72

51.50

6,287,443.37

53.12

-192,027.66

นักลงทุนในประเทศ

31,461.00

28.15

32,683.18

29.24

-1,222.18

3,809,247.74

32.18

3,686,033.40

31.14

123,214.34

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!