หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12134 EXIM E bus


EXIM BANK จับมือ ADB และ JICA สนับสนุนเงินกู้ร่วม 3,900 ลบ. ให้กลุ่มบริษัท EA จัดหารถโดยสารไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

         ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) นายแดเนียล วีดเมอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 2 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และนายเคอิจิโระ นากาซาวะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ฉลองความสำเร็จของ EXIM BANK ร่วมกับ ADB และ JICA ในการสนับสนุนทางการเงินจำนวนรวม 3,900 ล้านบาทให้กลุ่ม EA ใช้จัดหารถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,200 คัน เพื่อทดแทนรถโดยสารสันดาป ลดมลพิษทางอากาศและเสียงในระบบขนส่งสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น ณ EA สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

         การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้น้ำมันและการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ระบบขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 30@30 ในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีเป้าหมายสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% และยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในการยกระดับธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว (End to End Net Zero Economy Escalator)

 

 

12134

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!