หมวดหมู่: SME

1บสยรับรางวัล


บสย. รับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Award 2023) หรือ DG Awards 2023 ประเภทรางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐสู่ประชาชน ‘ให้สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

DG Awards 2023 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ บสย. ได้รับเป็นปีแรก ประเภทพัฒนาดีเด่นหน่วยงานระดับกรม ที่สะท้อนความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมยกระดับพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล สู่การ Transform องค์กรครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนด้วย Innovation และ Digital Technology ให้สอดคล้องกับ Ecosystem ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ ‘TCG Fast & First’ รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs พัฒนาเทคโนโลยี เชื่อมโยงระหว่าง TCG Digital Platform กับ Digital Ecosystem สู่การเป็น Digital SMEs Gateway  ตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 บสย. ได้พัฒนานวัตกรรม เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ผ่าน LINE OA @tcgfirst เพื่อให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพทางการเงิน ลงทะเบียนปรึกษาแก้หนี้ พร้อมกับการพัฒนา Gateway Platform เชื่อมโยงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. กับการให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงิน

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100kbank 720x100 66

SME 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TVI 720x100

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!