หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8364 SCG


เอสซีจีเดินหน้าโครงการเอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.’ ชวนชุมชนบางซื่อปลูกต้นไม้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนางสาววนิดา ทองใบใหญ่ ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนเคหะสถานบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนา พร้อมด้วยชุมชนบึงบางซื่อ ผู้บริหารและพนักงานเอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนบางซื่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM 2.5 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในในโครงการเอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี (ปี 2565-2568) 

          โครงการเอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” ที่เอสซีจีจัดขึ้นโดยชักชวนให้พนักงาน ชุมชนและเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ มีส่วนร่วมแก้วิกฤตโลกร้อน ด้วยการลงมือปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกทม. เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโต สอดคล้องกับกรุงเทพมหานครที่มีโครงการเปลี่ยนกทม.ให้เป็นเมืองสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ล้านต้น โดยเอสซีจีพร้อมสนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) โดยหนึ่งในเป้าหมาย คือ มุ่ง Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

A8364

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!