หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8337 NRRI


เตรียมพบกับงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ ด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI)’ 24 ..นี้ ที่ ตลท.​

          หากคุณกำลังกังวัลกับปัญหาเรื่องการออมเพื่อการเกษียณ เรามีทางออกเตรียมพบกับงานสัมมนาดีดี หัวข้อเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI)” งานที่จะมาไขปัญหาความพร้อมก่อนการเกษียณ ประเมินความพร้อมและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว โดยคุณสามารถประเมินความพร้อมได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีการนำเสนองานวิจัยดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ จาก ผศ. ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และ ผศ. ดร.อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสวนาการใช้ประโยชน์จาก NRRI และนโยบายรองรับสังคมสูงวัยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นำทีมโดย คุณวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (...) และ คุณวชิรา อารมณ์ดี รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00. – 17.00 . หอประชุม .สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/lumpsum-cu-fb 

 

A8337

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!