หมวดหมู่: พาณิชย์

81ผอ


ภูมิธรรม มอบนโยบาย 81 ผอ. เป็นโซ่ข้อกลาง ประสานคนรุ่นใหม่-ผู้บริหารขับเคลื่อนงาน

ภูมิธรรม เป็นประธานเปิดการอบรม ‘การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1’กับข้าราชการระดับผู้อำนวยการในกระทรวงพาณิชย์ 81 ราย มอบนโยบายเป็นโซ่ข้อกลางประสานคนรุ่นใหม่กับผู้บริหาร เพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว มุ่งเป้าทำงานเพื่อประชาชน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม ‘การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1’ กับข้าราชการในระดับผู้อำนวยการในกระทรวงพาณิชย์กว่า 81 ราย

โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม

ที่ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์ ว่า ตั้งแต่ตนมารับหน้าที่ ตนอยากพบกับเจ้าหน้าที่ในระดับผู้อำนวยการมานานแล้ว ซึ่งตรงกับความฝันของตนตั้งแต่ 20 กว่าปีก่อน ตอนปี 2000 ที่ UN ได้พูดเรื่องการมีส่วนร่วม และตนคิดเรื่องนั้นมาตลอด เห็นว่าเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

ซึ่งทั้งคน 3 วัย ทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และเริ่มทำงาน ต้องไปด้วยกัน คนรุ่นใหม่มีพลังมีความคิด และผู้บริหารมีประสบการณ์ มีความมั่นใจ ผ่านปัญหามามาก ซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คนรุ่นกลางจะเป็นตัวเชื่อมที่ดี เพราะผ่านการเป็นคนรุ่นใหม่ และได้สัมผัสงานกับผู้บริหารโดยตรง ต้องเป็นทั้งผู้ผลักดันงานและเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญในการจะเปลี่ยนแปลงองค์กร

สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้ คาดหวังอยากเห็นการมีส่วนร่วมในกระทรวงพาณิชย์ อยากให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของกระทรวงร่วมกัน เพราะทุกท่านเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง โดยกระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการมีศักยภาพ มีความสามารถ

ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ทุกภาคส่วนต้องประสานงานกันให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เป็นกระทรวงพาณิชย์ เป็นผลงานกระทรวงพาณิชย์ ทำงานเชิงรุก ทำอย่างมียุทธศาสตร์ทันสถานการณ์ ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน ให้ประชาชนพึ่งหวังได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อหาการอบรมข้าราชการระดับผู้อำนวยการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การเกษตร กลุ่มที่ 2 สร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยผู้ประกอบการยุค 5.0 กลุ่มที่ 3 Soft Power ไทย ดังไกลระดับโลก กลุ่มที่ 4 โอกาสไทย โอกาสใหม่ในตลาดโลก และกลุ่มที่ 5 ถึงเวลาของ Thai Brand

โดยนายภูมิธรรม ได้ฝากการบ้านถึงการทำตลาดในต่างประเทศ และการเจาะตลาดกลุ่มประเทศเป้าหมายเชิงรุก 10 ประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่าง จีนและอินเดีย ที่มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้คนตัวใหญ่ ใส่ใจคนตัวเล็ก คนตัวเล็กต้องได้รับการสนับสนุนเต็มที่ และเร่งช่วย SME ของไทย

         ทั้งนี้ ผลของการอบรม จะนำไปผลักดันงานผ่านคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ที่นายภูมิธรรมได้ตั้งขึ้น ที่มีคณะอนุกรรมการ 9 ชุดต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย 2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจเชิงรุกไทย-จีน-อาเซียน 3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบูรณาการตามยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์ 4.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกส์ทางการค้า

5.คณะอนุกรรมการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ Big data และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า 6.คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ 7.คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาการค้าตามระเบียบการค้าโลกใหม่ 8.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์ 9.คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์กระทรวงพาณิชย์

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!