หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

6628 KR THAILAND AND AI


Thailand and AI : AI จะมีผลกระทบต่อแรงงานไทยอย่างไร? (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          - 61% ของ CEO เชื่อว่า AI จะเปลี่ยนการดำเนินงานของบริษัทอย่างมากในอีก 3 ปีข้างหน้า โดย 58% เชื่อว่าจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ของพนักงาน

          - AI น่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย เฉพาะงานที่อยู่ในออฟฟิศหรืองานด้านวิชาการเป็นหลัก ซึ่งภาพรวมไทย จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศ

          - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า AI จะมีผลกระทบมากที่สุดในอุตสาหกรรมการบริการของไทย ที่มีสัดส่วนถึง 52.4% ของ GDP โดยมีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วย AI อยู่ที่ประมาณ 2.8 แสนคน หรือ 3.5% ของคนที่ทำงานในภาคบริการทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 34.7% ของ GDP

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

6628

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!