หมวดหมู่: บลจ.

SCBX


SCBX แกร่งต่อเนื่อง นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ท่วมท้น 7 ชุด มูลค่ารวม 42,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อองค์กร พร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อไป

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 7 ชุด มูลค่ารวม 42,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

โดยเฉพาะรุ่นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงินเสนอขาย 15,000 ล้านบาท และได้เปิดเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) อีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของงนักลงทุนทุกกลุ่มที่มีต่อกลุ่ม SCBX ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ระดมได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจ อันจะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคต่อไป

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า "บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ SCBX ด้วยดีตลอดมา

สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยในปีนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY อีกทั้งบริษัทยังคงเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท"

"บริษัทจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค" นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ SCBX ที่เสนอขายในปี 2567 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่

ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน 6 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี จำนวน 4,300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี จำนวน 4,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.27% ต่อปี จำนวน 2,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.52% ต่อปี จำนวน 1,100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574

ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.77% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577

ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวน 7,800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ครั้งที่ 2/2567 เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

            หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!