หมวดหมู่: พาณิชย์

1เหล็กแผ่นรีดร้อน


พาณิชย์ เปิดไต่สวน ใช้มาตรการเอซีเคสแรก สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออัลลอยจากจีน

พาณิชย์ เปิดไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอซี)’สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย’ จากผู้ผลิตจีน 17 ราย หลังตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ผลิตจีนนำไปเจืออัลลอย หวังเปลี่ยนคุณสมบัติสินค้า และเลี่ยงภาษีเอดี ที่ปัจจุบันไทยเรียกเก็บในอัตรา 30.91% เผยยังถือเป็นเคสแรก หลัง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ ที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 62

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2566 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอซี) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) กับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน

และไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ของผู้ผลิต 17 ราย พ.ศ.2566 โดยการเปิดไต่สวนมาตรการเอซีกับเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากจีน ซึ่งถือเป็นเคสแรก ที่เปิดการไต่สวน หลังจาก พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2562

ทั้งนี้ การเปิดไต่สวนดังกล่าว เนื่องจากกรมการต่างประเทศ พิจารณาเบื้องต้นแล้ว พบว่า ข้อมูลของผู้ประกอบการเหล็กในประเทศเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการหลบเลี่ยงจริง และยังมีมูลว่าการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนไปเจือธาตุอัลลอย ก็เป็นการชุบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีผลต่อลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จึงเสนอให้ ทตอ.พิจารณาเปิดไต่สวน และ ทตอ. เห็นชอบ นำมาซึ่งการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหลังจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวน เพื่อแจ้วข้อเท็จจริง และความเห็นตามแบบสอบถามต่อไป

โดยหากกระบวนการไต่สวนเสร็จสิ้น และ ทตอ. มีคำวินิจฉัยว่า เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากจีน หลบเลี่ยงมาตรการเอดี คือ ไม่ยอมจ่ายอากรเอดีตามที่ไทยเรียกเก็บ ซึ่งปัจจุบันไทยเพิ่งต่ออายุการเก็บอากรเอดีจากจีนในอัตรา 30.91% ของราคาซีไอเอฟ (ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง และค่าประกันภัย) อีก 5 ปี ตั้งแต่เดือน ก.ค.2566-ก.ค.2571 ก็จะขยายการจัดเก็บอากรเอดีไปยังเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่ผลิตจากผู้ผลิตในจีน 17 ราย ในสินค้ารวม 17 รายการด้วย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไทย

สำหรับ การเปิดไต่สวนเอซีครั้งนี้ เป็นผลจากผู้ผลิตเหล็กในไทย ร่วมกันยื่นคำร้องต่อกรมการค้าต่างประเทศว่า เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากผู้ผลิตในจีน 17 ราย มีการหลบเลี่ยงการเสียอากรเอดี ด้วยการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วน ไปเจือธาตุอัลลอย เพื่อให้เหล็กมีคุณสมบัติต่างไปจากเดิม และเปลี่ยนแปลงพิกัดภาษีศุลกากร ทำให้เมื่อส่งออกมาไทยแล้วไม่ต้องเสียอากรเอดีตามที่ไทยเรียกเก็บ ซึ่งกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กในประเทศ จึงต้องการให้เปิดไต่สวนมาตรการเอซี

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100PTG 720x100iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!