หมวดหมู่: ปปช.

9656 ปปช85


ป.ป.ช. สกลนคร ตรวจสอบพบจุดชำรุดโครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย

          ป.ป.ช. สกลนคร ประสาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 เร่งแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำ “หนองหวาย” ไม่สามารถใช้งานได้ โดยด่วน 

          นางสาวมญชุ์ญานิศ พงศ์เพชรดิถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กรณีมีประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสว่า โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย มีวงเงินเป็นค่าก่อสร้างถึง 92,407,576.58 บาท ไม่สามารถใช้งานได้บางจุด ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำตามโครงการได้อย่างเต็มที่ โดยเรื่องนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ได้ประสานกับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังกล่าว และร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ วันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 

          ความคืบหน้าล่าสุด นายศิวดล อุปพงษ์ วิศวกรผู้ควบคุมงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ได้เดินทางลงไปยังพื้นที่ของโครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่ที่บ้านทุ่งมั่ง ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริง หลังจากการชี้แจงและทดสอบระบบการส่งน้ำของโครงการดังกล่าว พบว่ามีจุดที่ท่อน้ำชำรุด แตกเสียหาย ส่งผลต่อการใช้งาน โดยนายศิวดล วิศวกรผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าว แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขจุดที่มีการชำรุดเสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำจากโครงการได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการและการประสานงานในเขตพื้นที่ ตนจะรีบดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบ และติดต่อประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบ รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของโครงการดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป

 

 

A9656

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!