หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET71


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 19 กันยายน พ.ศ.2566

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 19 .. 2566 

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,998.18

9.25

4,436.73

10.26

-438.54

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,694.93

8.55

3,454.50

7.99

240.43

นักลงทุนต่างประเทศ

21,345.55

49.37

22,462.63

51.96

-1,117.08

นักลงทุนในประเทศ

14,193.91

32.83

12,878.72

29.79

1,315.19

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2566 - 19 .. 2566

01 .. 2566 - 19 .. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

45,360.00

7.88

47,732.63

8.30

-2,372.63

817,615.18

8.70

764,499.38

8.13

53,115.80

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

48,472.25

8.43

44,257.90

7.69

4,214.35

721,018.84

7.67

717,396.54

7.63

3,622.31

นักลงทุนต่างประเทศ

280,180.12

48.70

296,207.52

51.49

-16,027.40

4,806,158.85

51.11

4,957,383.88

52.72

-151,225.03

นักลงทุนในประเทศ

201,273.95

34.99

187,088.27

32.52

14,185.68

3,058,204.52

32.52

2,963,717.60

31.52

94,486.92

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!