หมวดหมู่: วิเคราะห์-เศรษฐกิจ

9645 CapSnap18


Capital Market Snapshot : ‘M&A Trend ในช่วง 1 ปีล่าสุด (Aug 2022 – Aug 2023)’

          ● ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวน Deals และมูลค่า M&A โดยรวมสูงที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่า M&A อยู่ในอันดับที่ 35 จากทั้งหมด 157 ประเทศ (มีจำนวน 154 Deals และ มูลค่า 2,223 ล้าน USD)

          ● ใน 1 ปีที่ผ่านมา การทำ M&A ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ จำนวน 12 Deals และมูลค่า 171 ล้าน USD

          ● โดยภาพรวมของโลก อุตสาหกรรม Application Software มีจำนวนและมูลค่าการทำ M&A สูงที่สุด สำหรับไทย อุตสาหกรรม Application Software มีจำนวน Deals สูงที่สุด และอุตสาหกรรม Air Freight and Logistics มีมูลค่าสูงที่สุด

          ● ในกลุ่มประเทศ ASEAN พบว่า สิงคโปร์มีจำนวน Deals มากที่สุด ในขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 4 ของ ASEAN

 

อ่านบทความฉบับเต็ม Capital Market Snapshot : ‘M&A Trend ในช่วง 1 ปีล่าสุด (Aug 2022 – Aug 2023)’

 

 

A9645

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!