หมวดหมู่: SME

9615 สสว


สสว. มอบรางวัลผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น หนุน SME เติบโต ผ่านระบบ BDS พร้อมเผยทิศทางโครงการ ปี 2567

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด กิจกรรมเผยแพร่โครงการและการมอบรางวัลผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ในการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” แทนคำขอบคุณ คาดว่ามี SME เข้าร่วมโครงการ 10,000 ราย ภายในสิ้นกันยายนนี้ตามเป้า เดินหน้าสานพลังส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เติบโตอย่างมีมาตรฐาน และยั่งยืน พร้อมเผยทิศทางการดำเนินงานปี 2567 

          กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานพันธมิตรผู้ให้บริการทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) กล่าวภายในงานว่า “นับตั้งแต่ สสว.เปิด ‘โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566’ ใต้แคมเปญ ‘SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2’ เราได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าสู่ระบบ BDS กว่า 18,000 ราย (User) และมีผู้ประกอบการยืนยันตัวตนและยื่นข้อเสนอการพัฒนาแล้ว 2,000 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท”

          นายวีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า “สสว. มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ ผ่านหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน เรามี BDSP ที่ร่วมให้บริการทางธุรกิจผ่านระบบ BDS จำนวนมากกว่า 150 หน่วยงาน และได้มีการเสนอการบริการพัฒนาทางธุรกิจบนระบบ BDS มากกว่า 300 บริการ จึงเห็นได้ว่า หน่วยงานพันธมิตรผู้ให้บริการทางธุรกิจ หรือ BDSP เป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ที่จะหนุนเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกศักยภาพทางธุรกิจให้เติบโตมั่นคงยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงจัดงานวันนี้ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 แทนคำขอบคุณ”

          ภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

          1.รางวัลด้านการประสานงาน (Best Practice of Coordinating) : เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีประสานงานกับทั้งผู้ประกอบการ SME และ สสว. เพื่อให้การทำงานในโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น เช่น ช่วยเหลือในการประสานการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ การช่วยแนะนำในการจัดทำเอกสารการสมัคร หรือประสานเพื่อการทำสัญญาของผู้ประกอบการ เป็นต้น

          ผู้ได้รับรางวัล : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          2.รางวัลด้านการสร้างเครือข่าย (Best Practice of Networking) เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ ที่มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ร่วมกันในหลากหลายมิติ เช่น การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ การสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการให้บริการผ่านระบบ BDS 

          ผู้ได้รับรางวัล: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

          3.รางวัลด้านการสร้างบริการที่ผู้ประกอบการสนใจ (Best Practice of Service approach) เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีผู้ประกอบการให้ความสนใจบริการมากที่สุด และมีบริการหลากหลายครอบคลุมในหมวดต่างๆ ที่ตอบสนองต่อผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

          ผู้ได้รับรางวัล: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

          4.รางวัลด้านการดำเนินงาน (Best Practice of Operating) เป็นรางวัล สำหรับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่เชิญชวนผู้ประกอบการ SME เข้าสู่แพลตฟอร์ม BDS มากที่สุด รวมทั้งมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอการพัฒนามากที่สุด

          ผู้ได้รับรางวัล: สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

          จากนั้น ได้มีการชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ประจำปีงบประมาณ 2566 และแนวทางดำเนินโครงการในปี 2567 โดยมี ผู้บริหารและตัวแทนจาก 4 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และผู้บริหารจาก บริษัท ปากาม้า (ไทยแลนด์) จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการ ที่ได้รับความสนับสนุนจากโครงการฯ ร่วมพูดคุยถึงการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

          ผอ.สสว. ยังได้เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME คาดการณ์จากนี้ว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้นฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เพราะมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว และกำลังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับภาคการค้า รวมถึงราคาวัตถุดิบและพลังงาน ที่ภาครัฐกำลังมีมาตรการออกมาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

          ติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bds.sme.go.th/

 

 

A9615

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!