หมวดหมู่: ปปช.

9604 ปปช


ป.ป.ช. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 - แนวคิดแค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย

          ป.ป.ช. นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566” ปีนี้เสนอแนวคิด “WHAT THE FACT? - แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย”สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริต และส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ วางนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

          พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) สำหรับงานวันต่อต้านคอรัปชัน จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบ ที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป 

          โดยปีนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิด “WHAT THE FACT? - แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอเครื่องมือที่จะสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแบ่งปันเรื่องราว บทบาทของประชาชน สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นถึงอำนาจในมือของทุกคนในการจับทุจริตองค์กรภาครัฐ การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้เกียรติในปีนี้เดินทางมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล และด้วยคอนเส็ปท์แนวคิด “WHAT THE FACT ? - แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย” ในงานจึงจัดให้มีการแสดงฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ “ACT Ai” ที่เปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการทุจริตได้ง่ายๆ โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านไอที เป็นพิธีกรอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งาน ทุกวันที่ 6 กันยายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ” โดยได้ถูกดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อระลึกถึง นายดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเทขับเคลื่อนสร้างความตื่นตัวของคนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน กระทั่งกลายเป็นวาระแห่งชาติ 

          โดยเจตนารมณ์ของวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาตินั้น เพื่อสร้างความตระหนักใน ปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงและกำลังลุกลามหยั่งรากลึกในสังคมไทย จนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศมายาวนาน อันเป็นหน้าที่คนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข ไม่ยอมให้คนโกงมีอำนาจหรือที่ยืนในสังคม และการจัดงานแต่ละปีจึงให้ความสำคัญกับการรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับชั้น ก่อให้เกิดพลังเข้มแข็งที่จะร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมและประเทศไทย

 

 

A9604

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!