หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 11


หุ้นถูกชอร์ตเซล 19 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2566

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

7UP

177,200

90,372

0.95%

AAI

177,300

647,986

1.80%

AAV

4,332,300

11,986,318

11.10%

AAV-R

852,100

2,374,828

2.18%

ACC

99,500

80,595

19.03%

ACE

163,200

276,238

1.18%

ACE-R

106,800

180,528

0.77%

ADVANC

265,300

58,751,300

9.02%

ADVANC-R

144,400

31,919,100

4.91%

AEONTS-R

14,000

2,268,000

10.37%

AGE

31,900

70,010

4.45%

AGE-R

19,300

42,296

2.69%

AH

61,400

2,228,300

11.47%

AH-R

15,300

554,700

2.86%

AI

4,000

19,600

2.27%

AIE

143,400

245,385

6.31%

AIT

179,900

859,542

5.77%

AIT-R

75,400

360,226

2.42%

AKR

230,300

202,664

36.09%

AMATA

193,300

5,056,425

6.62%

AMATA-R

219,900

5,713,525

7.53%

AOT

1,971,900

139,811,550

12.79%

AOT-R

1,305,800

92,389,375

8.47%

AP

651,700

8,073,050

9.34%

AP-R

333,500

4,126,660

4.78%

AS

12,400

135,640

1.37%

ASIAN

23,200

176,320

2.14%

ASK

19,400

476,520

8.81%

ASK-R

1,100

26,970

0.50%

ASW

191,200

1,692,120

14.48%

AU

13,500

144,450

0.58%

AU-R

11,900

128,440

0.51%

AUCT

264,500

2,720,050

21.89%

AUCT-R

9,100

92,820

0.75%

AURA

4,500

81,000

0.33%

AURA-R

26,000

466,650

1.89%

AWC

1,381,800

5,639,744

4.48%

AWC-R

5,088,300

20,740,526

16.50%

BA

71,800

1,189,210

4.49%

BA-R

63,500

1,049,430

3.97%

BAFS-R

24,400

693,675

2.38%

BAM

1,511,100

16,719,290

25.78%

BAM-R

659,600

7,273,870

11.26%

BANPU

18,171,700

141,974,905

13.25%

BANPU-R

14,199,700

110,117,460

10.36%

BAY

47,000

1,494,150

12.73%

BAY-R

20,800

661,100

5.63%

BBIK-R

5,800

665,650

5.97%

BBL

222,300

37,169,650

7.29%

BBL-R

448,500

74,918,450

14.71%

BCH

495,400

9,621,340

6.21%

BCH-R

667,200

12,957,150

8.36%

BCP

422,700

17,161,225

7.86%

BCP-R

483,200

19,565,875

8.99%

BCPG

695,300

7,053,330

17.18%

BCPG-R

285,400

2,906,300

7.05%

BDMS

1,332,600

35,646,950

9.15%

BE8

12,700

540,725

2.70%

BEAUTY

751,400

458,354

9.86%

BEC

20,300

168,490

3.79%

BEC-R

67,300

558,595

12.57%

BEM

539,800

4,696,260

5.11%

BEM-R

303,900

2,641,570

2.87%

BGRIM

983,100

30,743,500

4.64%

BGRIM-R

2,463,600

76,687,950

11.62%

BH

61,200

15,876,100

4.50%

BH-R

35,800

9,325,800

2.63%

BJC

199,600

6,447,825

6.10%

BJC-R

339,700

10,964,825

10.39%

BLA

112,600

2,949,175

5.47%

BLA-R

238,800

6,262,000

11.59%

BLAND

747,500

583,050

5.03%

BLAND-R

311,700

245,239

2.10%

BPP

27,400

390,210

3.12%

BPP-R

30,700

437,170

3.49%

BRI

32,900

284,105

3.13%

BRR

15,300

90,760

1.89%

BTG

240,100

5,729,760

15.08%

BTG-R

300

7,150

0.02%

BTS

3,316,700

24,165,785

7.58%

BTS-R

3,084,200

22,390,315

7.05%

BYD

497,400

3,424,250

2.80%

BYD-R

88,700

619,570

0.50%

CBG

155,500

12,867,075

2.42%

CBG-R

1,295,900

106,998,725

20.18%

CENTEL

321,400

15,493,075

10.33%

CENTEL-R

97,400

4,702,775

3.13%

CHAYO

209,000

1,556,440

6.38%

CHG

1,401,300

4,559,358

6.86%

CHG-R

819,400

2,658,226

4.01%

CIMBT

41,700

30,024

1.21%

CK

34,400

772,510

2.69%

CK-R

170,100

3,824,450

13.31%

CKP

539,200

1,907,656

13.52%

CKP-R

587,600

2,069,666

14.73%

COM7

597,800

18,494,150

13.74%

COM7-R

49,700

1,528,275

1.14%

CPALL

1,917,900

121,945,350

15.04%

CPALL-R

1,044,400

66,328,225

8.19%

CPAXT

967,200

32,864,875

6.07%

CPAXT-R

1,061,900

35,614,975

6.66%

CPF

1,209,000

25,952,620

6.62%

CPF-R

870,300

18,637,590

4.76%

CPN

56,700

3,742,200

2.08%

CPN-R

30,900

2,035,150

1.14%

CRC

901,400

35,838,500

5.75%

CRC-R

1,528,800

60,888,150

9.76%

CV

12,800

13,741

0.27%

DCC

639,300

1,147,512

3.21%

DCC-R

1,387,600

2,458,531

6.97%

DELTA

747,400

78,866,100

7.60%

DELTA-R

1,300,200

136,732,250

13.21%

DITTO

24,100

716,975

1.91%

DITTO-R

41,700

1,244,900

3.30%

DOHOME

293,000

3,311,240

7.03%

DOHOME-R

69,700

787,610

1.67%

DUSIT

78,900

820,790

8.67%

EA

1,083,100

62,325,000

11.74%

EA-R

1,323,700

76,068,975

14.35%

EASTW

56,400

255,780

10.30%

EGCO

78,200

10,119,550

5.89%

EGCO-R

231,900

29,788,650

17.47%

EKH

37,700

305,370

3.29%

EP

1,800

5,436

1.87%

EPG

2,500

17,250

0.45%

EPG-R

32,300

222,370

5.77%

ERW

1,342,800

7,597,605

10.56%

ETC

18,000

51,120

1.11%

FORTH

69,200

2,181,275

4.73%

FORTH-R

4,700

148,475

0.32%

FSMART

35,500

364,650

2.65%

FSMART-R

19,400

198,150

1.45%

GFPT

253,800

2,739,110

18.44%

GFPT-R

52,700

569,090

3.83%

GLOBAL

364,800

6,482,890

8.92%

GLOBAL-R

38,000

675,430

0.93%

GPSC

856,300

42,191,500

7.75%

GPSC-R

714,900

35,055,450

6.47%

GULF

1,376,900

63,402,975

8.10%

GULF-R

1,251,100

57,605,350

7.36%

GUNKUL

226,300

789,502

1.97%

GUNKUL-R

774,100

2,692,414

6.75%

HANA

566,900

33,347,925

2.48%

HANA-R

843,000

49,698,925

3.68%

HENG

427,800

1,063,784

13.91%

HL

24,800

303,270

4.84%

HMPRO

2,300,600

30,731,200

9.62%

HMPRO-R

2,100,100

27,961,120

8.78%

HTC

36,900

640,920

9.44%

HUMAN

1,400

15,120

0.54%

ICC

2,800

120,400

66.67%

ICHI

224,500

3,553,400

4.48%

ICHI-R

305,900

4,863,810

6.10%

III

118,800

1,618,240

2.30%

ILM

54,000

1,385,065

3.01%

INTUCH

12,600

918,150

0.74%

INTUCH-R

65,300

4,749,125

3.83%

IRPC

9,416,600

20,469,934

13.21%

IRPC-R

10,730,900

23,375,580

15.06%

ITC-R

40,500

869,960

0.70%

ITD

234,100

340,216

2.59%

ITD-R

726,900

1,057,970

8.04%

IVL

1,126,400

31,106,575

9.43%

IVL-R

717,900

19,824,525

6.01%

JAS-R

647,700

1,281,302

5.84%

JMART

784,600

17,885,660

5.45%

JMART-R

1,284,200

29,309,020

8.92%

JMT

473,900

21,975,400

8.99%

JMT-R

222,700

10,304,525

4.22%

JTS

16,000

478,575

3.59%

JTS-R

21,300

636,525

4.78%

KAMART

35,000

444,500

0.59%

KBANK

315,100

40,688,150

4.36%

KBANK-R

816,200

105,228,050

11.29%

KCE

870,300

43,821,025

9.33%

KCE-R

584,400

29,673,525

6.27%

KEX

27,700

218,830

3.88%

KEX-R

56,800

444,590

7.95%

KGI

19,100

87,478

1.69%

KKP

495,500

27,854,750

14.69%

KKP-R

201,700

11,280,500

5.98%

KLINIQ

1,300

47,450

0.07%

KSL

557,100

1,675,976

5.23%

KSL-R

57,900

174,636

0.54%

KTB

4,428,000

84,000,690

9.51%

KTB-R

911,500

17,280,040

1.96%

KTC

67,700

3,131,125

5.95%

KTC-R

193,000

8,899,175

16.98%

LANNA

129,900

2,043,170

22.25%

LANNA-R

110,900

1,741,130

19.00%

LH

6,058,000

49,675,585

11.86%

LH-R

4,302,900

35,269,865

8.42%

LPN

162,300

682,130

16.06%

M

76,000

3,466,500

4.65%

M-R

37,300

1,703,600

2.28%

MAJOR

179,500

2,486,330

4.87%

MAJOR-R

281,200

3,881,930

7.63%

MBK

252,400

4,817,930

12.53%

MBK-R

104,600

1,987,280

5.19%

MC

190,400

2,618,620

9.85%

MC-R

6,500

89,090

0.34%

MEGA

32,300

1,422,875

2.23%

MEGA-R

163,000

7,172,325

11.25%

MGC-R

34,500

269,465

2.29%

MINT

1,206,500

38,138,450

13.93%

MINT-R

1,270,800

40,164,900

14.67%

MOSHI-R

1,100

62,700

0.13%

MTC

718,200

28,296,175

10.18%

MTC-R

607,900

23,869,175

8.61%

NCAP

249,100

868,666

2.87%

NCAP-R

100

348

-

NER

350,200

1,694,348

4.94%

NEX

312,300

4,041,940

5.95%

NEX-R

224,100

2,890,890

4.27%

NOBLE

26,200

108,968

3.29%

NRF

115,900

611,540

3.49%

NSL

17,200

406,200

2.15%

ONEE

600,700

2,746,782

18.48%

ONEE-R

209,800

956,688

6.45%

OR

855,000

16,846,580

10.83%

OR-R

395,100

7,783,490

5.01%

ORI

86,700

893,010

3.96%

ORI-R

319,500

3,290,850

14.59%

OSP

223,200

6,279,650

13.15%

OSP-R

210,200

5,915,325

12.38%

OTO

81,500

96,511

2.48%

PCC

6,900

22,632

0.52%

PLANB

662,300

5,934,515

5.41%

PLANB-R

208,100

1,852,665

1.70%

PLAT

15,800

51,740

4.27%

PR9

48,500

853,350

3.22%

PR9-R

200

3,520

0.01%

PRIME

80,000

106,618

0.78%

PRM

257,100

1,806,670

5.39%

PRM-R

19,100

134,375

0.40%

PSH

93,900

1,220,700

7.97%

PSH-R

75,900

986,700

6.45%

PSL

674,000

6,846,530

4.44%

PSL-R

962,200

9,785,260

6.34%

PTG

337,700

3,358,425

5.70%

PTG-R

482,600

4,787,590

8.14%

PTL

17,800

256,320

3.17%

PTT

10,385,400

360,594,525

9.59%

PTT-R

1,999,000

69,078,400

1.85%

PTTEP

573,400

96,297,250

6.10%

PTTEP-R

293,500

49,339,950

3.12%

PTTGC

981,400

34,655,200

12.58%

PTTGC-R

715,200

25,285,300

9.17%

RABBIT

2,080,800

1,523,126

1.87%

RAM

1,600

68,175

2.18%

RAM-R

5,800

246,550

7.89%

RATCH

598,800

19,814,750

16.46%

RATCH-R

1,186,600

39,066,000

32.62%

RBF

109,700

1,257,830

5.60%

RBF-R

160,200

1,837,930

8.18%

RCL

127,000

2,911,640

2.49%

RCL-R

44,700

1,019,080

0.87%

ROJNA

111,900

794,490

1.20%

RS

121,000

1,817,060

6.51%

S

126,200

140,082

3.23%

S-R

554,000

614,940

14.17%

SABINA

40,100

1,092,725

6.82%

SABUY

855,300

6,671,705

2.20%

SABUY-R

552,700

4,322,485

1.42%

SAK

59,200

291,828

2.74%

SAMART

105,100

618,955

2.69%

SAPPE

500

41,000

0.06%

SAPPE-R

13,200

1,082,100

1.62%

SAT

8,900

169,100

2.64%

SAWAD

1,334,900

61,159,150

11.61%

SAWAD-R

1,851,300

84,297,175

16.10%

SC

607,500

2,613,172

4.21%

SC-R

203,400

876,110

1.41%

SCB

100,000

11,350,000

1.03%

SCB-R

1,435,200

161,504,450

14.84%

SCC

11,600

3,582,400

2.14%

SCC-R

115,700

35,685,000

21.32%

SCCC

900

121,500

1.10%

SCGP

769,000

29,656,800

10.36%

SCGP-R

445,100

17,209,750

6.00%

SCI

14,000

11,900

3.39%

SGC-R

600

1,158

0.00%

SGP

14,900

122,220

12.43%

SGP-R

300

2,460

0.25%

SHR

58,700

166,052

1.83%

SHR-R

205,800

582,356

6.41%

SINGER

805,700

11,291,680

5.24%

SINGER-R

21,300

301,280

0.14%

SIRI

12,898,900

24,081,647

8.89%

SIRI-R

6,643,900

12,373,789

4.58%

SIS

27,400

603,390

2.25%

SIS-R

27,100

606,130

2.23%

SISB

175,600

6,193,800

4.08%

SISB-R

521,300

18,333,100

12.11%

SJWD

330,200

5,318,700

5.88%

SJWD-R

22,700

363,880

0.40%

SKR

8,600

98,040

3.00%

SKY

52,100

1,923,700

2.10%

SKY-R

18,800

698,925

0.76%

SMPC

14,800

167,240

5.06%

SNC

8,600

88,580

4.39%

SNNP

43,100

904,370

3.47%

SNNP-R

81,900

1,716,410

6.59%

SOLAR

90,900

70,902

3.22%

SPA

9,000

119,700

2.01%

SPALI

599,100

12,563,200

18.93%

SPALI-R

37,200

781,640

1.18%

SPCG

8,500

106,250

4.52%

SPCG-R

29,600

369,980

15.75%

SPRC

3,866,000

34,846,365

14.07%

SPRC-R

6,174,400

55,747,635

22.48%

SSP

167,200

1,151,180

32.14%

SSP-R

200

1,370

0.04%

STA

331,300

5,496,770

3.95%

STA-R

1,708,200

28,318,220

20.38%

STANLY

1,400

261,450

4.19%

STEC

259,100

2,871,490

3.84%

STEC-R

361,100

3,994,850

5.35%

STGT

216,900

1,534,945

4.32%

STPI

273,300

990,866

5.05%

SUPER

5,196,300

2,546,187

13.74%

SUPER-R

692,000

338,200

1.83%

SUSCO

78,300

301,570

2.45%

SUSCO-R

304,900

1,171,222

9.52%

SYNEX

37,000

461,120

4.55%

TASCO

373,500

6,320,430

16.14%

TASCO-R

18,600

314,490

0.80%

TCAP

450,800

22,321,650

25.96%

TCAP-R

85,200

4,215,875

4.91%

TEAMG

62,600

414,630

4.24%

TEAMG-R

72,600

483,540

4.92%

TFG

68,000

259,760

3.02%

TFG-R

285,600

1,088,458

12.67%

TGE

16,800

24,132

2.39%

THANI

1,377,600

4,433,858

25.32%

THANI-R

564,800

1,806,490

10.38%

THCOM

96,100

1,437,470

2.98%

THCOM-R

200

3,000

0.01%

THG-R

7,600

512,650

2.96%

TIDLOR

843,500

18,255,240

4.24%

TIDLOR-R

156,600

3,393,990

0.79%

TIPH

78,300

3,141,950

16.21%

TISCO

246,000

24,600,000

10.12%

TKC

98,300

2,547,775

11.17%

TKN

399,200

5,212,530

5.54%

TKS

65,100

562,125

30.21%

TLI

943,000

12,355,560

9.67%

TLI-R

1,697,400

22,160,030

17.41%

TOA

41,900

1,015,920

5.38%

TOA-R

67,900

1,642,970

8.71%

TOP

1,202,300

58,867,850

10.40%

TOP-R

1,013,700

49,620,525

8.77%

TPIPL

744,400

1,101,868

8.68%

TPIPL-R

233,300

344,116

2.72%

TQM

76,200

2,446,100

5.61%

TQM-R

28,100

909,450

2.07%

TRUE

4,355,200

32,248,895

3.20%

TRUE-R

8,951,200

67,114,545

6.58%

TSE

33,400

70,140

5.50%

TTA

302,500

2,038,045

1.75%

TTA-R

1,656,500

11,150,495

9.56%

TTB

12,209,300

20,833,574

12.44%

TTCL

49,700

209,548

2.54%

TTW

499,700

4,479,795

11.41%

TTW-R

678,200

6,065,875

15.49%

TU

1,947,100

27,987,060

8.72%

TU-R

8,309,800

119,176,170

37.23%

TVO

11,100

254,720

3.25%

TVO-R

3,100

70,990

0.91%

UBE

149,200

147,969

10.74%

UNIQ

11,500

37,322

1.81%

UTP

4,700

56,400

5.35%

UVAN

19,900

164,035

2.81%

VGI

2,979,000

7,905,248

12.18%

VGI-R

1,319,100

3,479,852

5.39%

VIBHA

309,900

725,526

3.39%

VIBHA-R

177,000

404,154

1.94%

VNG

19,000

72,200

7.09%

WHA

100,000

520,000

0.62%

WHA-R

80,300

421,575

0.50%

WHAUP

45,800

183,200

2.20%

WHAUP-R

53,100

212,400

2.55%

WICE

25,800

217,370

3.69%

XPG

4,302,400

6,643,106

10.14%

XPG-R

17,600

27,104

0.04%

 

หมายเหตุ

● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!